Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

  1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani;
  2. Structura organizatorica , atributiile departamentelor, programul de functionare , programul de audiente al Primariei comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani;

B1) Organigrama institutiei

B2) Regulamentul de organizare si functionare

B3) Programul de functionare:

Luni- Joi intre orele: 08:00 – 16:00

Vineri intre orele : 08:00- 14:00

B4) Program de audiente:

Primar : Gireada Dumitru Verginel – Luni – Vineri intre orele 10:00-12:00

Viceprimar: Drobota Valeriu – Luni – Vineri intre orele 10:00-12:00

Secretar general al comunei Mihai Eminescu: Suhareanu Bogdan Gabriel – Luni – Vineri intre orele 10:00-12:00

  1. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Mihai Eminescu si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:

Conducerea institutiei:

Primar : Gireada Dumitru Verginel

Viceprimar: Drobota Valeriu

Secretar general al comunei Mihai Eminescu: Suhareanu Bogdan Gabriel

Sef serviciu financiar contabil: Ionel Nicoleta

Sef serviciu juridic, cadastru si achizitii publice: Mihalache Marinela

Persoana resposabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

Consilier juridic: Alecu-Gireada Andreea-Cristina

Telefon : 0231 512 183

  1. Coordonatele de contact:

Denumire: Primaria comunei Mihai Eminescu, judetul Botosani

Sediul: Loc. Ipotesti, str. Mihai Eminescu, nr. 33, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani

Telefon/ fax: 0231 512 183 / 0231 506 201

Email: registratura@comunamihaieminescu.ro

Pagina de internet: https://comunamihaieminescu.ro/

  1. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
  2. Lista cuprinzand documentele de interes public
  3. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si /sau gestionate , potrivit legii
  4. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Cereri si formulare Legea 544/2001