Modalități de contestare in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

 

In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informațiile de interes public a fost incalcat, acesta se poate adresa cu reclamație administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia , in conformitate cu prevederile art. 21 alin (2) din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata, precum si ale art. 32- 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, modificata si completata prin H.G. 478/2016.

De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 , actualizata si art. 36 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, modificata si completata prin H.G. 478/2016.

 

Model reclamatie administrativa

Fișiere atașate