Registratură: 

tel:  0231 512 183 / 0231 506 201

email: registratura@comunamihaieminescu.ro

Primar:

Gireadă Dumitru – Verginel

tel: 0741339332

email: verginel.gireada@comunamihaieminescu.ro

Viceprimar: 

Drobotă Valeriu

tel: 0741339327

email: valeriu.drobota@comunamihaieminescu.ro

Secretar General al comunei

Suhăreanu Bogdan – Gabriel

tel: 0741339329

email: bogdan.suhareanu@comunamihaieminescu.ro