Lista salariilor de bază 31.03.2023
SKM_454e22092011210
Lista salariilor de baza
Lista salariilor de baza-04.03.2022