ANUNȚ – afișarea proiectului de Hotărâre privind Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează ssau se ajustează după caz de către Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu în limitele și condițiile Titlului IX din Legea nr.27/2015